Lanthandeln ska utvecklas – inte avvecklas

Driftstöd till butiker i glesbygd planeras att halveras närmaste åren. Det får vår talesperson Carl Schlyter att reagera Lantbrukets Affärstidning.

Stefan Löfven påstod nyligen att regeringen lyckats stoppa butiks- och mackdöden i glesbygden. I själva verket kämpar människor frenetiskt för att bevara dräglig samhällsservice i sina närområden. Det driftstöd till butiker i glesbygd som finns planeras att halveras 2020-2025.

Partiet Vändpunkt vill i stället försvara och utveckla det. En butik är nästan alltid mer än bara dagligvaruhandel. Det kan vara en chans till kontantuttag, bränsleköp, post, systembolag och mycket annat. Försvinner den försvinner också många stödfunktioner för andra invånare och företagare i bygden.

Menar vi allvar med klimatarbetet ska vi inte tvinga människor utanför tätorterna till onödigt långa resor. Samhällsekonomiskt är det klokt att satsa på lanthandlarna. Vill vi ha ekoturism, kultur, lokal livsmedelsförädling och ett aktivt näringsliv behövs också lanthandeln.

Kommuner kan också öka möjligheterna för lokala handlare och restauranger genom att anpassa kommunens upphandlingar så att även små bolag kan delta. Om dessutom all mat upphandlas med regler motsvarande svensk djurskyddsstandard och kemikalieanvändning som grundkrav så kan vi minska risken för illojal konkurrens med lägre standard.

Alla lokalsamhällen har olika förutsättningar och behov – därför ska så mycket som möjligt bestämmas lokalt. Utomlands har bygdebolag, gemenskapsbolag, medarbetarägda bolag och intressentstyrda bolag varit framgångsrika.

Dessa nya bolagsformer bygger på samarbete och samverkan, där underleverantörer ses som partner, inte några som ska prispressas till max. Bolag där vi samarbetar, inte konkurrerar ut varandra, skapar helt andra möjligheter att gynna bygden. Det ska vara lättare att skapa och bygga upp bolag som jobbar för det gemensammas bästa och att de som gör det inte ska falla mellan stolarna i socialförsäkringar och andra system.

Vi behöver en reform av fastighetsavgiften, där lyxhus får höjd avgift och hus med lägre ekonomiskt värde får sänkt avgift.

Vi bör kopiera Norges politik att vid utvinning av vattenkraft med mera låter man en del av vinsterna stanna i regionen, till kommunal service. Vi anser att bevarad kommersiell och kommunal service i hela landet är en prioriterad fråga, som alltför länge ignorerats av såväl regering, riksdag och EU.

Det finns starka sociala skäl och miljöskäl att se till att service finns kvar och utökas i hela landet. Partiet Vändpunkt arbetar för att devisen ”Hela Sverige ska leva” också omsätts i konkret politik.

Carl Schlyter, talesperson Partiet Vändpunkt

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

18 − 16 =