Satsa på svenska järnvägen

Istället för dyra höghastighetståg som ilar mellan storstäderna 320 km i timmen vill Partiet Vändpunkt prioritera spårsatsningar över hela landet. En ny generation sov- och liggvagnar behövs så att tåget kan bli ett grönt alternativ till flyget. Bara så kan Sverige få en tågtrafik som minskar klimatutsläppen och kommer alla till del. Det skriver Kitty Ehn, EU-kandidat för nybildade Vändpunkt, och Kent Holmkvist som är partistyrelseledamot i Västerbottenkuriren.

Trots pågående klimatkris ökar koldioxidutsläppen från vägtrafiken i Sverige. Behovet är alltså stort att omgående flytta gods och människor från flyg och bil till den betydligt mer klimatvänliga tågtrafiken. För att detta ska bli verklighet behövs dock storskaliga satsningar på upprustning och utbyggnad av järnvägsspåren över hela landet.

För att minska flyget och få plats med mer gods- och pendeltrafik behövs nya stambanor mellan Stockholm-Göteborg-Malmö. Här har en majoritet av riksdagens partier föreslagit en oerhört kostsam höghastighetsjärnväg med tåg tänkta att gå i 320 km i timmen. Det är en investering som ger tveksam klimatnytta och som skulle tränga undan nödvändiga spårsatsningar i resten av landet.

Om vi nöjer oss med hastighet på 250 km i timmen kommer vi ändå fram mycket snabbare än i dag men sparar många miljarder som kan investeras i andra järnvägar runtom Sverige. Den hastigheten innebär också mindre intrång i natur och lokalsamhällen då spåren inte på samma sätt behöver skära rakt genom landskapet.

I stället för ännu snabbare höghastighetståg mellan storstäderna bör satsningar göras över hela landet. Det behövs dubbelspår mellan Gävle och Sundsvall, snabbare spår mellan Sundsvall och Kramfors och en utbyggnad av Norrbotniabanan från Umeå till Luleå. Förutom planerade fyrspår vid storstäderna behövs länkar för snabbare tåg på sträckorna Jönköping-Borås, Uppsala-Enköping, Örebro-Karlstad-Oslo och Göteborg-Strömstad-Oslo. Vi vill också se en upprustning av Dalabanan och nytt spår till Sälen, så att turistnäringen kan ta emot fler gäster med tåg stället för ta bil eller flyg.

På längre sträckor behövs även en ny generation sov- och liggvagnar så att tåget kan bli ett bekvämt, billigt och grönt alternativ till flyget. Men det är också viktigt att uppgradera de mindre järnvägarna.

Ett bra exempel är helsvetsade spår på länsbanor som till exempel Linköping-Oskarshamn/Kalmar och Hultsfred-Nässjö-Halmstad vilket skulle halvera restiderna. Ett annat är upprustning av inlandsbanan från Mora via Östersund till Gällivare.

En politik för många människor innebär också satsningar på lokaltågen och lokaltrafiken. På två dagar åker fler människor kollektivt i Sverige än vad som skulle åka med höghastighetstågen på ett helt år.

Lika viktigt som utbyggda och förbättrade spår är satsningen på underhåll. Avregleringen av järnvägsunderhållet har varit ett misslyckat experiment och det är hög tid att återföra underhållet i statlig regi.

Dessutom behöver SJ ta ett samhällsansvar i stället för att drivas med vinst. Att människor kan resa på ett miljövänligt sätt som är tillförlitligt, bekvämt och billigt över hela landet är avgörande för att vi ska kunna minska klimatutsläppen i Sverige. Då är det också dessa motiv som ska vara vägledande för SJ:s verksamhet, i stället för att som nu dra in vinst till staten. Med SJ som ett allmänintressebolag främjas dessa värden.

Vad gäller satsningar för att öka godstrafiken är det avgörande med bättre och fler omlastningsplatser, vid sidan av ökad spårkapacitet.

Sverige har antagit ambitiösa mål om utsläppsminskningar från biltrafiken. Men dessa mål uppfyller inte sig själva – de kräver åtgärder. I stället för ny höghastighetsjärnväg behöver vi lägga resurserna på utökad person- och godstrafik över hela landet.

På det viset minskar vi inte bara klimatutsläppen. Vi får också en järnväg som är till för alla – inte bara storstäderna.

Kitty Ehn
Kent Holmkvist

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

+ 64 = 68